آدرس و شماره تماس
ساعت ۱:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۸/٢۳  کلمات کلیدی:

نیشابور-شهرک بهداری-انتهای بلوار جانبازان-مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ١٠

تلفن : ٢-۶۶١٠٢٩١-٠۵۵١      فکس : ۶۶١٠٢٩٣-٠۵۵١


 
خیر مقدم
ساعت ۱٢:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۸/٢۳  کلمات کلیدی:

علم برای عمل مصداق اتم و اکملش همین کاریست که امروز فنی و حرفه ایها میکنند و باید به آن پرداخته شود.                                   مقام معظم رهبری